P-machine

Documentatie
  • Quick reference to P machine instructions
pdf [40 KB] laatste aanpassing: [26-06-2001]
  • Programmer's guide
online laatste aanpassing: [26-06-2001]
  • Class diagram
online laatste aanpassing: [26-06-2001]
P-machine sources
  • sources
sources [164 KB] laatste aanpassing: [14-01-2010]
  • sources
sources (deprecated) [197 KB] laatste aanpassing: [27-02-2004]
Opmerkingen
  • De commando's om het unix/linux bestand te unzippen: (waar file afhankelijk is van het gekozen platform)
> uncompress file.tar.Z
> tar -xvf file.tar
> tar -xvzf file.tar.gz
  • Hoe de P-machine te gebruiken?
> Pmachine [filename] <-s [numeric value]> <-t [numeric value]> <-h>
		-s: het aantal instructies die uitgevoerd worden alvorens te wachten
		-t: het aantal hoogste stackplaatsen die getoond worden
		-h: laat heap ook zien
Voorbeeldprogrammaatjes
  • Fibonacci (recursief)
fibonacci.p
  • niet-recursieve faculteit
faculteit.p