Tijdsschema

Tijdsschema Lessen

De theorie gaat wekelijks door op maandag- of dinsdagmorgen in sessies van 2u; de oefeningen zijn aansluitend, ook in sessies van 2uur in het computerlabo.

Het volgende schema is vatbaar voor wijzigingen. Het werd laatst aangepast op zaterdag 3 november 2018.

1rste semester		SE3BAC THEORIE	SE3BAC OEFENINGEN
week	maandag	Maa 8:30-10:30 (G.006)		Maa 10:45-12:45 (G.026)
	dinsdag	Din 8:30-10:30 (G.015)		Maa 10:45-12:45 (G.026)
1	24-Sep	 -- geen les			 -- geen les: academische opening
2	01-Oct	[T] Introduction		[P] Geen practica
3	08-Oct	[T] Project Management		[P] Project Management
4	15-Oct	[T] Use Cases			[P] Use Cases
5	22-Oct	[T] Domain Models		[P] Domain Models
6	29-Oct		
7	05-Nov	**Uitgesteld** [T] Testing			[P] Testing
	06-Nov	**Uitgesteld** [T] Design by Contract		[P] Design by Contract
8	12-Nov	[T] Testing - [T] Design by Contract - [T] Formal Specifications	
	13-Nov	[P] Formal Specifications (I)	[P] Formal Specifications (II)
9	19-Nov	[T] Software Architecture	[P] Software Architecture
 	20-Nov  **les gewoon op maandag i.p.v. dinsdag
10	26-Nov
 	27-Nov	[T] Quality Control		[P] Quality Control
11	03-Dec	[T] Software Metrics		[P] Software Metrics
 	04-Dec
12	10-Dec	[T] Refactoring			[P] Refactoring
13	17-Dec	[T] Conclusion			[P] Geen practica
 	24-Dec	 -- kerstvakantie	 -- kerstvakantie

Het basisschema vertrekt van de volgende logische onderverdeling over de academische kalender. Vakanties e.d. zorgen er echter voor dat deze logische opbouw in de praktijk doorbroken kan worden.

week 1	[T] Introduction     -- geen les
week 2	[T] Project Management	[P] Project Management
week 3	[T] Use Cases      [P] Use Cases
week 4	[T] Domain Models    [P] Domain Models
week 5	[T] Testing       [P] Testing
week 6	[T] Design by Contract [P] Design by Contract
week 7	[T] Formal Specifications [P] Formal Specifications (I)
week 8	[T] Software Architecture [P] Formal Specifications (II)
week 9	[T] Quality Control   [P] Software Architectuur
week 10	[T] Software Metrics  [P] Quality Control
week 11	[T] Refactoring     [P] Metrics
week 12	[T] Conclusion	    [P] Refactoring

Planning Examen

Het schriftelijk examen gaat door op xxx op Campus Middelheim - lokaal xxx— van 9:00 tot 12:00. Voor het schriftelijk examen mag een rekenmachine gebruikt worden, die je zelf dient mee te brengen ! (geen smart-phones, tablet of andere internet verbinding). Je brengt ook zelf blanco kladpapier mee.

Het mondeling examen gaat door op xxx lokaal M.G.106b (bureau prof. Serge Demeyer). De fijnplanning voor het mondelinge examen vind je hieronder.

Als je foutjes ziet in onderstaand schema, contacteer ze snel mogelijk Prof. Serge Demeyer. 

xxxx - Namiddag		
14:00	14:15	xxx
14:15	14:30	xxx
14:30	14:45	xxx
14:45	15:00	xxx
15:00	15:15	xxx

Verontschuldigd
xxx

Afwezig
xxx