Examen

Het examencijfer wordt gegeven op basis van de tussentijdse evaluaties en de finale projectverdediging.

Om te slagen moeten jullie

  • (a) op tijd alle plannen indienen (Plan 1.0 - Plan 2.0 - en indien bijsturingen Plan 2.1)
  • (b) de verplichte functionaliteit demonstreren aan de hand van een reeks succesvolle tests
  • (c) voor elke klasse de aanwezige contracten aantonen en motiveren.

De rest van het eindcijfer hangt af van

  • hoeveelheid functionaliteit (hoe meer functionaliteit, hoe hoger het cijfer)
  • hoeveel beloofde functionaliteit (hoe meer niet ingeloste beloftes, hoe lager het cijfer; meer opleveren dan beloofd heeft geen effect)
  • objectgerichte structuur (hoe beter de objectgerichte structuur, hoe hoger het cijfer)

Om te zien hoe een en ander concreet in zijn werk gaat, vinden jullie hieronder een voorbeeld van het invulformulier met de beoordelingscriteria

  • Evaluatie criteria SE1BAC [PDF]

2de Zittijd

Het examen in de tweede zittijd verloopt gelijkaardig met de laatste evaluatie. Volgende elementen zijn belangrijk om alsnog te slagen.

  • het project blijft hetzelfde
  • je moet minstens alle "verplichte" onderdelen van de opdracht afwerken om te kunnen slagen. Indien je t.o.v. van je laatste planning andere (belangrijke) functionaliteit wil implementeren is een nieuwe planning aangewezen. Indien de functionaliteit die je wil opleveren niet anders is dan in je vorige planning, is een nieuwe planning niet nodig.