Software Engineering (3e Bac)

Professor: 
Serge Demeyer
Assistant: Kasper Engelen

Praktisch

Studenten: 3BAC Informatica
Periode: 1ste semester 2023-2024

Doelstelling en Inhoud

De student zal een brede basis verwerven in het bouwen van softwaresystemen die te complex zijn om door één persoon gerealiseerd te worden. De inhoud van de cursus beslaat het volledige gamma aan activiteiten die in een typisch project aan bod komen, zoals daar zijn planning, communicatie, kwaliteitscontrole, evolutie en onderhoud.

Onderwijsvorm

Hoorcollege en practicum

 • De hoorcolleges  worden onderverdeeld in twaalf hoofdstukken. Voorafgaand aan elk hoofdstuk wordt jullie gevraagd om één a twee artikels te lezen om het thema te introduceren. Lesopnames van voorgaande jaren bestaan en worden via het digitaal lesplatform aangeboden na de lessen.
 • De practica worden georganiseerd als tussentijdse opdrachten, die jullie om de 2 à 3 weken dienen te presenteren. Jullie moeten voor die tussentijdse opdrachten een resultaat halen strict groter dan 12 op 20 om te slagen voor het vak. De tussentijdse opdrachten worden in groepjes van drie uitgewerkt. We organiseren het zodanig dat jullie die tussentijdse opdrachten hoofdzakelijk tijdens de voorziene contacturen kunnen afwerken.

Om één en ander vlot te laten verlopen zullen jullie zich goed moeten voorbereiden.

 • Lees de opgegeven artikels. Elke week wordt het onderwerp van de theorie-les toegelicht aan de hand van één of meerdere artikels. Jullie worden verwacht deze te lezen.
 • Lees de oefeningen opgave. De oefeningen opgaves worden ook in het begin van de week verspreid via blackboard. Vragen over de opgaven worden tijdens de oefeningensessie beantwoord.
 • Tijdsbegroting. We voorzien voor elke van de tussentijdse opdrachten een schatting van hoeveel tijd we denken dat jullie er aan zouden moeten besteden. Gebruik dit om jullie werk te plannen.
 • Van uitstel komt afstel. De tussentijdse opdrachten vergen een aangehouden inspanning. Stel niet uit tot vlak voor de tussentijdse evaluatie maar werk alles uit tijdens de oefeningen sessies.

 

Examenvorm

 • Permanente evaluatie in de vorm van projectopdrachten individueel en in groep.
 • Schriftelijk en mondeling examen.

Tijdens het schriftelijk examen wordt getest op de aangeleerde technieken terwijl het mondeling examen vooral peilt naar het inzicht in de materie.

Enkele weetjes over de examenvorm (incl voorbeeldvraagjes):

 • Examenvorm (laatst aangepast in september 2023) [PDF ]
 • Alle examenvragen georganiseerd per hoofdstuk [PDF **nog aan te leveren** ]
 • Criteria mondeling examen [ PDF | .rtf ] (laatst aangepast op december 2011)

Oudere examenvragen en model-antwoorden: