Software Engineering (3e Bac)

Professor: 
Serge Demeyer

Praktisch

Studenten: 3BAC Informatica
Periode: 1ste semester 2017-2018

Docenten: Prof. Serge Demeyer
Assistenten: Stephen Pauwels

Doelstelling en Inhoud

De student zal een brede basis verwerven in het bouwen van softwaresystemen die te complex zijn om door één persoon gerealiseerd te worden. De inhoud van de cursus beslaat het volledige gamma aan activiteiten die in een typisch project aan bod komen, zoals daar zijn planning, communicatie, kwaliteitscontrole, evolutie en onderhoud.

Onderwijsvorm

Hoorcollege en practicum.

Corona Maatregelen - Virtuele lessen

Deze cursus wordt dit jaar in principe virtueel gegeven. Er zijn in enkele fysieke contactmomenten ingeroosterd (woensdagmorgen weken 1, 5, 10 - 2, 6, 11; afwisselend tussen groep A en B) maar die voorzien we enkel als de virtuele lessen onvoldoende blijken.

De virtuele lessen zelf gaan door op vrijdagmorgen, 10:45 tot 12:45 via blackboard collaborate. De lessen worden georganiseerd als een vragenuurtje waarbij we via een on-line quiz zullen nagaan of de leerstof goed is doorgedrongen.

Om één en ander vlot te laten verlopen zullen jullie zich goed moeten voorbereiden.

  • Bekijk de video. De eigenlijke lessen worden vooraf opgenomen en in het begin van de week verspreid.
  • Lees de opgegeven artikels. Elke week wordt het onderwerp van de theorie-les toegelicht aan de hand van één of meerdere artikels. Jullie worden verwacht deze te lezen.
  • Lees de oefeningen opgave. De oefeningen opgaves worden ook in het begin van de week verspreid via blackboard. Vragen over de opgaven worden in het vragenuurtje beantwoord.
  • Tussentijdse opdrachten. De meeste oefeningen eindigen op een tussentijdse opdracht die jullie formeel moeten inleveren via blackboard. Jullie moeten voor die tussentijdse opdrachten een resultaat halen strict groter dan 12 op 20 om te slagen voor het vak.

Examenvorm

  • Permanente evaluatie in de vorm van projectopdrachten individueel en in groep.
  • Schriftelijk en mondeling examen.

Tijdens het schriftelijk examen wordt getest op de aangeleerde technieken terwijl het mondeling examen vooral peilt naar het inzicht in de materie.

Enkele weetjes over de examenvorm (incl voorbeeldvraagjes):

  • Examenvorm (laatst aangepast in oktober 2019)
  • Alle examenvragen georganiseerd per hoofdstuk [PDF ] (herzien in 2019)
  • Criteria mondeling examen [ PDF | .rtf ] (laatst aangepast op december 2011)

Oudere examenvragen en model-antwoorden: