Project Software Engineering (1e Bac)

Professor: 
Serge Demeyer
Assistant: Kasper Engelen

Praktisch

Wie ?

 • Studenten: BA1 Informatica
 • Periode: 2de semester 2022-2023

Wanneer ? Waar ?

 • Theorie
  • Dinsdag 08u30 - 10u30, Campus Groenenborger - US 024
   (Let op, er is niet iedere week een theorieles; raadpleeg het Tijdsschema)
 • Oefeningen
  • Donderdag 13u45 - 17u45 in de PC klas M.G.025
  • De oefeningen worden georganiseerd als sessies in de computerzalen waarop jullie vrij aan jullie project kunnen werken, en waar een assistent aanwezig is om eventuele vragen te beantwoorden. Tijdens die uren zijn de computerzalen voor jullie gereserveerd, zodat jullie zeker kunnen werken.
  • In de eerste weken worden praktische "hands-on" labo sessies georganiseerd over het gebruik van bepaalde werktuigen (XML parsing, unit-tests, ...)

Doelstelling

Een eerste ervaring verwerven in het zelf realiseren van een software oplossing voor een niet-triviaal probleem. Op deze wijze wordt de inhoud van het vak Programmeren I, aangevuld met accenten uit andere cursussen, in de praktijk gebracht in een realistische context.

Aan het eind van deze cursus zullen jullie in staat zijn om ...

 • een software project uit te werken aan de hand van professionele werktuigen.
 • de betrouwbaarheid van een software oplossing garanderen aan de hand van volautomatische tests en contracten.
 • onderhoudbare software opleveren aan de hand van een goed objectgericht ontwerp.
 • een plan opstellen en bijsturen aan de hand van realistische schattingen.

Inhoud

Naast een theoretische inleiding bestaat de inhoud van dit vak vooral uit zelfwerkzaamheid. Vertrekkende van een behoeftespecificatie (die in de loop van het project wordt uitgebreid en aangepast) zal de student het probleem analyseren en er een oplossing voor ontwerpen, implementeren en testen. Het implementeren en testen gebeurt aan de hand van de programmeertaal C++.

Onderwijsvorm

Als onderwijsvorm wordt gekozen voor een inleidend hoorcollege gevolgd door een "geleid project", waarbij stapsgewijze bijkomende informatie wordt verstrekt die de student door zelfwerkzaamheid in de praktijk moet brengen.

Examenvorm

Permanente evaluatie: twee tussentijdse evaluaties tijdens het academiejaar plus één finale evaluatie op het einde van het semester.

Literatuur

Volgend boek is aangeraden als algemene achtergrondinformatie bij de cursus. Het is beschikbaar in de bibliotheek.

[Stev99a]
Using UML: Software Engineering with Objects and Components, P. Stevens, R. Pooley, Addison-Wesley, 1999.
Engelstalige versie
[Stev00a]
Toepassing van UML: Software-engineering met objecten en componenten, P. Stevens, R. Pooley, Addison-Wesley, 2000.
Nederlandstalige versie