Tijdsschema

Theorie

De theorie bestaat uit 3 hoorcolleges (1. Betrouwbaarheid, 2. Objectgericht ontwerpen, en 3.Planning) waar we uitleg verschaffen over de te gebruiken technieken.

Practica

De eerste oefeningensessies zijn gericht op het inoefenen van essentiele onderwerpen (XML parsing, testen, debuggen, contracten, ...). Na enkele weken gaan de oefeningensessies over op zelfstandig werk, t.t.z de oefeningen worden georganiseerd als sessies in de computerzalen waarop jullie vrij aan jullie project kunnen werken, en waar een assistent aanwezig is om eventuele vragen te beantwoorden. Tijdens die uren zijn de computerzalen voor jullie gereserveerd, zodat jullie zeker kunnen werken.

Corona-maatregelen: 

  • De eerste drie oefeningensessies zijn georganiseerd als praktische "hands-on" labo sessies over het gebruik van bepaalde werktuigen (XML parsing, unit-tests, ...). Deze worden opgezet als fysieke bijeenkomsten in de computerklas.
  • Corona maatregelen verplichten ons die eerste sessies op te delen in groepen om de maximale capaciteit van de computerklas niet te overschrijden. De groepsverdeling zal aan het begin van het semester via BlackBoard en mail worden meegedeeld.
  • De rest van het semester werken jullie vrij aan je project van thuis uit. Je kan met vragen of problemen terecht bij de assistent via mail (brent.vanbladel@uantwerpen.be). Tijdens de geplande uren (donderdag 14u tot 18u) geven we voorrang aan mails over het project.
  • De projectverdedigingen gebeuren virtueel.
 

Projectverdediging

Tussentijds moeten jullie ons een status rapport geven van jullie vorderingen tijdens een projectverdediging. Tijdens zo'n projectverdediging geven jullie korte demonstraties van jullie tussentijdse resultaten die eventueel aanleiding kunnen geven tot een bijsturing van de planning.

Hier is het tijdschema, laatst aangepast op zondag 9 februari 2020.

Week Theorie Practica Opdracht Mijlpaal
1

Intro / Betrouwbaarheid

XML Parser    
2 Objectgericht Ontwerpen Unit Testing + Contracten    
3 Planning Vrij projectwerk   Specificatie 1.0 Plan 1.0 
4   Vrij projectwerk    
5   Vrij projectwerk    
6   * projectverdediging *
(Woensdag 17 & Donderdag 18 Maart)
  Systeem 1.0  
7   Vrij projectwerk   Plan 2.0 
8  

 -- geen les

Specificatie 2.0  
   ** paasvakantie **
9   -- geen les    
10   * projectverdediging * 
(Woensdag 28 & Donderdag 29 April)
   Systeem 2.0 

11

  Vrij projectwerk   Plan 2.1 (optioneel)  
12   Vrij projectwerk    
13   Vrij projectwerk