Tijdsschema

Theorie

De theorie bestaat uit 3 hoorcolleges (1. Betrouwbaarheid, 2. Objectgericht ontwerpen, en 3.Planning) waar we uitleg verschaffen over de te gebruiken technieken.

Practica

De eerste oefeningensessies zijn gericht op het inoefenen van essentiele onderwerpen (XML parsing, testen, debuggen, contracten, ...). Na enkele weken gaan de oefeningensessies over op zelfstandig werk, t.t.z de oefeningen worden georganiseerd als sessies in de computerzalen waarop jullie vrij aan jullie project kunnen werken, en waar een assistent aanwezig is om eventuele vragen te beantwoorden. Tijdens die uren zijn de computerzalen voor jullie gereserveerd, zodat jullie zeker kunnen werken. 

Deadlines

In de tabel onderaan de pagina vinden jullie de datums van de verdediging. Het is echter ook de bedoeling dat jullie je systeem, plan, en tijdsblad steeds inzenden via BlackBoard. Voor deze BlackBoard-inzendingen gelden de onderstaande deadlines:

Deadline Datum en tijd
Plan 1.0 Donderdag 9 maart 2023, 12u00
Systeem 1.0 Maandag 20 maart 2023, 22u00
Plan 2.0 + tijdsblad 1.0 Donderdag 30 maart 2023, 12u00
Systeem 2.0 (aangepast!) Zondag 7 mei 2023, 22u00
Plan 2.1 + tijdsblad 2.0 Donderdag 18 mei 2023, 12u00
Systeem 2.1 Maandag 19 juni 2023, 22u00

Projectverdediging

Tussentijds moeten jullie ons een status rapport geven van jullie vorderingen tijdens een projectverdediging. Tijdens zo'n projectverdediging geven jullie korte demonstraties van jullie tussentijdse resultaten die eventueel aanleiding kunnen geven tot een bijsturing van de planning.

Hier is het tijdschema, laatst aangepast op dinsdag 28 februari 2023.

Week Theorie Practica Opdracht Mijlpaal
1 **Start om 8:30**
Intro / Betrouwbaarheid
XML Parser    
2 **Start om 09:00**
Objectgericht Ontwerpen
Unit Testing + Contracten    
3 **Start om 09:00**
Planning
Vrij projectwerk Specificatie 1.0  
4   Vrij projectwerk   Plan 1.0
5   Vrij projectwerk    
6   *projectverdediging*
(Woe 22 maart & Don 23 maart)
Specificatie 2.0 Systeem 1.0
7   Vrij projectwerk   Plan 2.0
   ** paasvakantie **
8   Vrij projectwerk    
9   Vrij projectwerk    
10   Vrij projectwerk    
11   *projectverdediging* 
(Ma 8, Woe 10 en Don 11 mei)
  Systeem 2.0
12   Vrij projectwerk (geen les - Hemelvaart)   Plan 2.1 (optioneel)
13   Vrij projectwerk