Tijdsschema

Theorie

De theorie bestaat uit 3 hoorcolleges (1. Betrouwbaarheid, 2. Objectgericht ontwerpen, en 3.Planning) waar we uitleg verschaffen over de te gebruiken technieken.

Practica

De eerste oefeningensessies zijn gericht op het inoefenen van essentiele onderwerpen (XML parsing, testen, debuggen, contracten, ...). Na enkele weken gaan de oefeneingensessies over op zelfstandig werk, t.t.z de oefeningen worden georganiseerd als sessies in de computerzalen waarop jullie vrij aan jullie project kunnen werken, en waar een assistent aanwezig is om eventuele vragen te beantwoorden. Tijdens die uren zijn de computerzalen voor jullie gereserveerd, zodat jullie zeker kunnen werken.

Projectverdediging

Tussentijds moeten jullie ons een status rapport geven van jullie vorderingen tijdens een projectverdediging. Tijdens zo'n projectverdediging geven jullie korte demonstraties van jullie tussentijdse resultaten die eventueel aanleiding kunnen geven tot een bijsturing van de planning.

Hier is het tijdschema, laatst aangepast op zondag 9 februari 2020.

Week Theorie Practica Opdracht Mijlpaal
1

Intro / Betrouwbaarheid

(**Uitzonderlijk op

donderdag 13 februari**)

XML Parser    
2  -- geen les Unit Testing + Contracten    
3 Objectgericht Ontwerpen Vrij projectwerk   Specificatie 1.0 Plan 1.0 
4 Planning  Vrij projectwerk    
5   Vrij projectwerk    
6   * projectverdediging *
(Donderdag 19 Maart)
  Systeem 1.0  
7   Vrij projectwerk   Plan 2.0 
8  

 -- geen les

Specificatie 2.0  
   ** paasvakantie **
9   -- geen les    
10   * projectverdediging * 
(Donderdag 30 April)
   Systeem 2.0 

11

  Vrij projectwerk   Plan 2.1 (optioneel)  
12   Vrij projectwerk    
13   Vrij projectwerk