Tijdsschema

Tijdsschema Lessen

De theorie gaat wekelijks door op maandag- of dinsdagmorgen in sessies van 2u; de oefeningen zijn aansluitend, ook in sessies van 2uur in het computerlabo.

Het volgende schema is vatbaar voor wijzigingen. Het werd laatst aangepast op zaterdag 3 november 2018.

1rste semester 2019-2020
			SE3BAC THEORIE	SE3BAC OEFENINGEN
week	maandag	Maa 10:45-12:45 (G.006)	Maa 13:45-15:45 (G.026)
	dinsdag	Din 8:30 (G.005)	Din 16:00-18:00 (G.026)
1	23-Sep	 -- geen les: academische opening	 -- geen les: academische opening
2	30-Sep	 -- geen les: buitenlandse missie	 -- geen les: buitenlandse missie
3	07-Oct	[T] Introduction	
4	14-Oct	[T] Project Management  [P] Project Management
5	21-Oct	[T] Use Cases	     [P] Use Cases
6	28-Oct	[T] Domain Models	 [P] Domain Models
7	04-Nov	[T] Testing	     [P] Testing
	05-Nov	[T] Design by Contract	 [P] Design by Contract
8	11-Nov	 -- geen les: wapenstilstand
	12-Nov	 --	         
9	18-Nov	[T] Formal Specifications [P] Formal Specifications (I)
10	25-Nov	[T] Software Architecture [P] Formal Specifications (II)
    *** [P] Formal Specifications (II) evt. te verplaatsen
	26-Nov	[T] Quality Control	 [P] Software Architecture
11	02-Dec	[T] Software Metrics	 [P] Quality Control
	03-Dec	 -- reserve	     -- reserve
12	09-Dec	[T] Refactoring	     [P] Software Metrics
13	16-Dec	[T] Conclusion	     [P] Refactoring
	23-Dec	 -- kerstvakantie	 -- kerstvakantie

Het basisschema vertrekt van de volgende logische onderverdeling over de academische kalender. Vakanties e.d. zorgen er echter voor dat deze logische opbouw in de praktijk doorbroken kan worden.

week 1	[T] Introduction     -- geen les
week 2	[T] Project Management	[P] Project Management
week 3	[T] Use Cases      [P] Use Cases
week 4	[T] Domain Models    [P] Domain Models
week 5	[T] Testing       [P] Testing
week 6	[T] Design by Contract [P] Design by Contract
week 7	[T] Formal Specifications [P] Formal Specifications (I)
week 8	[T] Software Architecture [P] Formal Specifications (II)
week 9	[T] Quality Control   [P] Software Architectuur
week 10	[T] Software Metrics  [P] Quality Control
week 11	[T] Refactoring     [P] Metrics
week 12	[T] Conclusion	    [P] Refactoring

Planning Examen

Het schriftelijk examen gaat door op xxx .. januari 2020 op Campus Middelheim - lokaal A.143— van 9:00 tot 12:00. Voor het schriftelijk examen mag een rekenmachine gebruikt worden, die je zelf dient mee te brengen ! (geen smart-phones, tablet of andere internet verbinding). Je brengt ook zelf blanco kladpapier mee.

Het mondeling examen gaat door op xxx .. januari 2020 lokaal M.G.106b (bureau prof. Serge Demeyer). Om deel te nemen aan het mondeling examen moet je eerst het schriftelijk examen afgelegd hebben. De fijnplanning voor het mondelinge examen vind je hieronder.

Als je foutjes ziet in onderstaand schema, contacteer ze snel mogelijk Prof. Serge Demeyer.

** Aangepast op xxx december 2019.

XXXX .. januari 2021		
09:00	09:15	...
09:15	09:30	...
09:30	09:45	...
09:45	10:00	...
10:00	10:15	...
10:15	10:30	...
10:30	10:45	 -- pauze
10:45	11:00	...
11:00	11:15	
		
Afwezig / Verontschuldigd		
  ...		
  ...