Tijdsschema

Tijdsschema Lessen

De theorie gaat wekelijks door op maandag- of dinsdagmorgen in sessies van 2u; de oefeningen zijn aansluitend, ook in sessies van 2uur in het computerlabo.

Het volgende schema is vatbaar voor wijzigingen. Het werd laatst aangepast op zaterdag 3 november 2018.

1rste semester		SE3BAC THEORIE	SE3BAC OEFENINGEN
week	maandag	Maa 8:30-10:30 (G.006)		Maa 10:45-12:45 (G.026)
	dinsdag	Din 8:30-10:30 (G.015)		Maa 10:45-12:45 (G.026)
1	24-Sep	 -- geen les			 -- geen les: academische opening
2	01-Oct	[T] Introduction		[P] Geen practica
3	08-Oct	[T] Project Management		[P] Project Management
4	15-Oct	[T] Use Cases			[P] Use Cases
5	22-Oct	[T] Domain Models		[P] Domain Models
6	29-Oct		
7	05-Nov	**Uitgesteld** [T] Testing			[P] Testing
	06-Nov	**Uitgesteld** [T] Design by Contract		[P] Design by Contract
8	12-Nov	[T] Testing - [T] Design by Contract - [T] Formal Specifications	
	13-Nov	[P] Formal Specifications (I)	[P] Formal Specifications (II)
9	19-Nov	[T] Software Architecture	[P] Software Architecture
 	20-Nov  **les gewoon op maandag i.p.v. dinsdag
10	26-Nov
 	27-Nov	[T] Quality Control		[P] Quality Control
11	03-Dec	[T] Software Metrics		[P] Software Metrics
 	04-Dec
12	10-Dec	[T] Refactoring			[P] Refactoring
13	17-Dec	[T] Conclusion			[P] Geen practica
 	24-Dec	 -- kerstvakantie	 -- kerstvakantie

Het basisschema vertrekt van de volgende logische onderverdeling over de academische kalender. Vakanties e.d. zorgen er echter voor dat deze logische opbouw in de praktijk doorbroken kan worden.

week 1	[T] Introduction     -- geen les
week 2	[T] Project Management	[P] Project Management
week 3	[T] Use Cases      [P] Use Cases
week 4	[T] Domain Models    [P] Domain Models
week 5	[T] Testing       [P] Testing
week 6	[T] Design by Contract [P] Design by Contract
week 7	[T] Formal Specifications [P] Formal Specifications (I)
week 8	[T] Software Architecture [P] Formal Specifications (II)
week 9	[T] Quality Control   [P] Software Architectuur
week 10	[T] Software Metrics  [P] Quality Control
week 11	[T] Refactoring     [P] Metrics
week 12	[T] Conclusion	    [P] Refactoring

Planning Examen

Het schriftelijk examen gaat door op maandag 28 januari 2019 op Campus Middelheim - lokaal A.143— van 9:00 tot 12:00. Voor het schriftelijk examen mag een rekenmachine gebruikt worden, die je zelf dient mee te brengen ! (geen smart-phones, tablet of andere internet verbinding). Je brengt ook zelf blanco kladpapier mee.

Het mondeling examen gaat door op donderdag 31 januari 2019 lokaal M.G.106b (bureau prof. Serge Demeyer). Om deel te nemen aan het mondeling examen moet je eerst het schriftelijk examen afgelegd hebben. De fijnplanning voor het mondelinge examen vind je hieronder.

Als je foutjes ziet in onderstaand schema, contacteer ze snel mogelijk Prof. Serge Demeyer.

** Aangepast op 13 januari; twee namen geschrapt. De meeste personen worden iets vroeger verwacht.

Donderdag 31 januari 2019		
09:00	09:15	Akkermans,Johannes
09:15	09:30	Bondarenko,Andrei
09:30	09:45	Daems,Evelien
09:45	10:00	De Schepper,Cedric
10:00	10:15	Declerck,Luckas
10:15	10:30	Desmet,Jules
10:30	10:45	 -- pauze
10:45	11:00	Engelen,Kasper
11:00	11:15	Fekkes,Franciscus
11:15	11:30	Fenoll,Sergio
11:30	11:45	Meyer,Jonathan
11:45	12:00	Miroyan,Dawid
12:00	12:15	Nsana Matundu,Christ-Offert
12:15	13:30	 -- pauze
13:30	13:45	Ooms,Mathias
13:45	14:00	Pockelé,Ewout
14:00	14:15	Ribeiro de Calazans Duarte,Atisha
14:15	14:30	Schepers,Stan
14:30	14:45	Schittekat,Igor
14:45	15:00	Schoofs,Ebert
15:00	15:15	 -- pauze
15:15	15:30	Van Damme,Laurens
15:30	15:45	van der Wallen,Axel
15:45	16:00	Van Roy,Lars
16:00	16:15	Vandersmissen,Benjamin
16:15	16:30	Vissers,Stijn
16:30	16:45	Wingelaar,Ivo
16:45	17:00	 -- pauze
17:00	17:15	Wouters,Arne
17:15	17:30	
17:30	17:45	
		
Afwezig / Verontschuldigd		
  Barbosa Braz,Thainá		
  Galveias,Pedro