Cursusnota's

De cursus wordt volledig herzien in het academiejaar 2022-2023.

De cursusnota's worden later in het semester in papieren vorm worden uitgegeven door de cursusdienst, Universitas [https://cursusdienst.be]. De cursus wordt uitgegeven onder artikelnummer UA7B41M3A01 en kosten € 13,80. 

De cursusnota's worden ook in digitale vorm verspreid. Die zijn hier te vinden en via blackboard.

 • Alle slides gebundeld in 1 pakket (herzien in 2023-2024) [PDF]
  1. Practical [PDF ]
  2. Introduction [PDF]
  3. Requirements [PDF]
  4. Software Architecture [PDF]
  5. Project Management [PDF]
  6. Design By Contract [PDF]
  7. Testing [PDF]
  8. Formal Specifications [PDF]
  9. Domain Models [PDF]
  10. Quality Control [PDF]
  11. Software Metrics [PDF]
  12. Refactoring [PDF] [Demo]
  13. Conclusion [PDF]
   1. Appendix -- alle examenvragen [PDF]